Enquête kraampakket
Geachte mevrouw,

U heeft via ons van uw zorgverzekeraar een kraampakket ontvangen. 
Wij hopen dat uw bevalling goed zal verlopen en dat u daarna volop van uw kindje zult genieten!
Omdat uw mening voor ons uiterst belangrijk is, vragen wij u om, bij voorkeur na uw bevalling,
uw mening te geven over het kraampakket. Dit zal niet langer dan 5 minuten van uw tijd in
beslag nemen, en het zal ons helpen om het pakket in de toekomst te verbeteren.
                        

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Team Kraamzorg
Care Service Europe B.V.